Odzysk zużytych baterii i akumulatorów

Kary nie zapłacimy. Czy należy się cieszyć?

Polska nagle została europejskim liderem zbiórki do recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

odzysk

Główny Inspektor Ochrony Środowiska „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2016”, str. 24

Jeszcze w 2016 roku z danych opublikowanych w raporcie GIOŚ poszła w świat (Eurostat) informacja, że z wprowadzonych do obiegu ilości baterii i akumulatorów odzyskujemy 39 procent. Czyli o 6 procent mniej, niż stanowi 45-procentowa europejska norma minimalna. Za takie „tyły” groziła Polsce kara grzywny. Tymczasem, dwa-trzy tygodnie później Ministerstwo Środowiska zweryfikowało statystyki. Według nowych danych odzysk rzeczonych produktów szkodliwych wskoczył na poziom 78 procent, a Polska na pierwsze miejsce w tej dyscyplinie wśród innych państw Unii (Belgia druga za 71 procent).

odzysk

Cud? Naczelna Izba Kontroli pod wielkim znakiem zapytania stawia wiarygodnyść tych danych. W informacji „NIK o systemie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami” czytamy:
„Przy przyjęciu za wiarygodne danych wynikających ze sprawozdań składanych marszałkom województw przez zbierających zużyte baterie i akumulatory, Polska w 2015 r. osiągnęłaby roczny poziom zbierania ich równy ponad 55 proc, a w 2016 r. aż 78 proc. Osiągnięcie takiego wyniku jest nieprawdopodobne i wskazuje, że zbierający przedstawiają nierzetelne dane. W rezultacie pokazuje to także, że cały system sprawozdawczy dotyczący masy zebranych zużytych baterii nie działa prawidłowo, bo oparty jest na niewiarygodnych danych.”

Kwestia odniesienia

A jednak mamy czym się cieszyć. Powodu do radości dostarcza nam bowiem sąsiedzka Ukraina, gdzie, co prawda od niedawna zbiera się zużyte baterie i akumulatory w specjalnych punktach, ale nie ma co z nimi dalej zrobić. W Ukrainie nie ma bowiem zakładów, które zajmowałyby się ich recyklingiem. W Polsce takie zakłady działają już od ponad 10 lat. Teraz Ukraina ma problem z utylizacją składowanych w magazynach, głównie w dużych miastach zużytymi bateriami. My swoich nie musimy przynajmniej nigdzie wywozić, a te z Ukrainy ewentualnie przyjąć i poddać recyklingowi.

Reasumując, jeśli porównamy się do sytuacji na zachód od Polski – wypadamy kiepsko. Jeśli na wschód – ooo, to dużo lepiej…

Lepsze jutro

Z rozpracowania systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami przez NIK wynikają zadania na przyszłość, do realizacji
przez Ministerstwo Środowiska:
– rozszerzyć krąg podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie świadomości ekologicznej, szczególnie w lokalnych społecznościach z równoczesnym zintensyfikowaniem kampanii edukacyjnych, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych;
– wprowadzić rozwiązania mające na celu zwiększenie liczby miejsc zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zlokalizowanych szczególnie w pobliżu gospodarstw domowych;
– wzmocnić kadrowo organy Inspekcji Ochrony Środowiska, któremu powinno towarzyszyć zapewnienie w budżecie Ministerstwa Środowiska oraz w budżetach poszczególnych wojewodów odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie GIOŚ i WIOŚ, w celu zwiększenia skuteczności nadzoru nad rynkiem baterii i akumulatorów;
– zapewnić wprowadzenie do bazy danych o odpadach rozwiązań uwzględniających specyfikę rynku baterii i akumulatorów;
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
– zaplanować i przeprowadzić przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, uwzględniającego również kontrolę zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz weryfikację zaświadczeń o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych;
– opracować instrukcje dotyczące sposobu realizacji obowiązków sprawozdawczych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o bateriach i akumulatorach oraz marszałków województw do czasu pełnego uruchomienia modułu sprawozdawczego bazy danych o odpadach.

Czekamy.

Źródło: Money.pl, NIK, Sputnik Polska

Podobne wpisy:

Druga strona medalu

Odpady – nowelizowana ustawa

E-odpady, recykling elektroniki

Wymagany poziom recyclingu w Polsce

2019-07-22T14:11:47+00:00 Styczeń 31st, 2019|recycling|0 Comments

Leave A Comment